Wetenschappen (schooljaar 2017-2018)

Lessentabel (3de jaar: wetenschappen)

 

Basisvorming

(+ specifiek gedeelte)

 

Aardrijkskunde

1

Biologie

2

Chemie

2

Economie

-

Engels

3

Frans

4

Fysica

2

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Latijn

-

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Wiskunde

5

 

 

Complementair gedeelte

 

Economie exploratie

-

Informatica

1

PO

 

Seminarie STEM

2

Totaal

 

 

32

Lessentabel (4de jaar: wetenschappen)

Basisvorming

(+ specifiek gedeelte)

 

Aardrijkskunde

1

Biologie

2

Chemie

2

Economie

-

Engels

2

Frans

4

Fysica

2

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Latijn

-

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Wiskunde

5

 

 

Complementair gedeelte

 

Duits

1

Economie exploratie

-

Informatica

1

Wetenschappelijk tekenen

1

MO

1

Totaal

 

 

32

 

 *wie ervoor kiest de 4 uur wiskunde te volgen, krijgt een uur economie exploratie of een uur Frans extra.