Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, ouders, leerlingen en de lokale gemeenschap en krijgt inspraak in het onderwijsgebeuren van de school. De schoolraad zal advies geven aan en overleg plegen met het schoolbestuur over een aantal aangelegenheden. De eindbeslissing blijft wel nog steeds bij het schoolbestuur liggen.

De schoolraad heeft een adviserende rol in tal van zaken in de school zoals de strategische keuzes, het nascholingsbeleid, het studieaanbod, het beleid inzake experimenten en projecten, de taakomschrijving van de directeur, enz. Daarnaast heeft deze raad ook een overlegbevoegdheid over onder andere het schoolreglement, infrastructuurwerken, het schoolwerkplan, het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school, enz.

De schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen.

Meer informatie omtrent de schoolraad, zie het decreet van de Vlaamse Overheid.

Leden 

De schoolraad bestaat uit afgevaardigden van zowel de Sint-Vincentiusmiddenschool (SVM), het Heilig Hartcollege (HHC) als het Technisch Instituut Sparrendal (TIS).

Directies

 • Bollen Patricia (TIS)
 • Hermans Dieter (SVM)
 • Lerno Anja (HHC)
 • Opsteyn Tuur (TIS)

Leerlingengeleding

 • Phillips Jennifer (HHC)
 • Martin Johannes (HHC)
 • Thijsen Elien (TIS)
 • Van Breemen Mercedes (TIS)

Lokale gemeenschap

 • Arits Myriam (TIS)
 • Eymael Lode (SVM)
 • Claes Patrick (HHC)
 • Neven Bart (HHC)

Oudergeleding

 • Caenen Irena (HHC)
 • De Bruin Jeanine (SVM)
 • Geelen Martin (SVM)
 • Maghiels Vera (HHC)
 • Marting Hilde (TIS)
 • Sannen An (TIS)

Personeelsgeleding

 • Claessens Kim (TIS)
 • Duchateau Nathalie (HHC)
 • Maesen Aagje (SVM)
 • Mulders Peter (HHC)
 • Roumans Karolien (SVM)

Raad van beheer

 • Caubergh Hubert
 • Declerck Viviane
 • Van Deurse Math