Ouderraad

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging en zorgt ervoor dat de ouders op een georganiseerde manier samenwerken met de school in het belang en ten voordele van de kinderen. De voornaamste doelstelling is dan ook: "de spreekbuis zijn tussen ouders en school".

Iedere graad wordt in de ouderraad vertegenwoordigd door een aantal enthousiaste ouders die elke derde maandag van de maand vergaderen in de school om 20u, bijgestaan door mevr. Anja Lerno, directeur, en dhr. Sven Van Vlierden, leerkracht en coördinator. 

Activiteiten / projecten

  • Maandelijkse vergaderingen
  • Het ondersteunen van gespreks- en ouderavonden
  • Meehelpen aan activiteiten georganiseerd door de leerlingen en/of de school, zoals préchrysostomosfuif, het galabal, de proclamatie, praatcafé/quiz e.d.

Met de opbrengst van deze activiteiten kan de ouderraad de leerlingen financieel ondersteunen en zijn onder andere volgende projecten uitgevoerd:

  • De aanschaf van de muziekinstallatie voor de speelplaats
  • De aanschaf van een overheadprojector, projectiescherm en buffettafeltjes
  • Een verrassing voor de leerlingen aan het einde van het schooljaar

Dit zijn projecten die de leerlingen zelf behandelen en opvolgen tijdens de leerlingenraad. 

Ouders gezocht

De ouderraad is altijd op zoek naar input voor de vergaderingen. Indien u een bepaald onderwerp graag eens onder de loep wilt nemen of u een briljant idee heeft, aarzel dan niet om één van de leden aan te spreken of de ouderraad te contacteren.

Daarnaast zijn ouders ook welkom die niet per se willen vergaderen, maar wel het team willen versterken met hand- en spandiensten tijdens de diverse activiteiten. Op die manier kunnen de taken beter verdeeld worden. Een gezellige avond wordt verzekerd, want de ouderraad bestaat uit een gezellig, hecht, hardwerkend team. Indien u de leden van de ouderraad wenst te contacteren, volstaat het om hen een bericht te sturen via smartschool. Bij het aanmaken van het bericht klikt u eerst op raden en werkgroepen. Daarna kan u "ouderraad" selecteren.