Evaluatie

Waarom evalueren?

Elk leerproces bestaat in principe uit 3 stappen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Vaardigheden(*) krijg je onder de knie door oefening. Maar niet iedere oefening draagt bij tot een goede ontwikkeling van vaardigheden. Wie opdrachten meermaals verkeerd of ondermaats uitvoert, zal de vaardigheden niet functioneel ontwikkelen. Wie iets goed wil kunnen, moet dus oefenen en leren uit zijn of haar fouten. Het evalueren van het leerproces en leerproduct en hieruit systematisch conclusies trekken voor de toekomst, wordt echter nogal eens over het hoofd gezien.

Hoe evalueren?

In de praktijk komt het telkens neer op het stellen van dezelfde (weliswaar zeer algemene) vragen.

 1. Voorbereiding
  1. Was ik voldoende voorbereid voor het proefwerk?
  2. Wat ga ik de volgende keer zeker anders aanpakken bij mijn voorbereiding?
  3. Wat ga ik opnieuw op dezelfde manier doen?
 2. Uitvoering
  1. Heb ik rekening gehouden met de tips van 'leren leren' voor het oplossen van examenvragen?
  2. Waar moet ik de volgende keer zeker op letten?
 3. Conclusies
  1. Is het afleggen van de examens verlopen zoals ik gedacht had? Ging het beter of slechter? Wat was de reden?
  2. Ligt het resultaat in de lijn van de verwachtingen? Betere of slechtere cijfers? Reden?
  3. Waaraan ga ik werken?

(*) Onder vaardigheden verstaan wij enerzijds de typische vaardigheden die je in elke vak hoort te leren (wat je moet kennen en kunnen voor wiskunde, Frans, godsdienst, ...), hoe verschillend die ook zijn. 'Leren leren' kan echter ook als een vaardigheid op zich gezien worden. Ook 'leren' kun je oefenen!