Leren leren

Bij de derdejaarsleerlingen wordt speciale aandacht besteed aan 'leren leren'. De volgende pagina’s gaan verder in op verschillende aspecten die hierbij behandeld worden.

Tip: bezoek ook www.leren.nl, een website met interessante links voor alle leerlingen met o.a. studietips, het afleggen van examens, het maken van visuele schema’s, e.d.