Voorstelling

Heilig-Hartcollege Lanaken

 • Bovenbouw aso (2de & 3de graad)
 • Meer dan 90 jaar onderwijservaring
 • Vorming met een hart voor de leerlingen
 • Mooie slaagcijfers van oud-leerlingen in het hoger onderwijs
 • Aandacht voor dialoog en samenwerking met ouders en andere partners (CLB, gemeente Lanaken, plaatselijke gemeenschap,...)
 • Actieve samenwerking met andere scholen in de Scholengemeenschap Lanaken (Sint Vincentiusmiddenschool en Technisch Instituut Sparrendal) ten voordele van de schoolloopbaan van elke leerling en kwaliteit van ons onderwijs

Een school: een missie

 • Jonge mensen intellectueel vormen
 • Jonge mensen begeleiden
 • Een christelijke levensvisie doorgeven
Katholiek onderwijs = vorming met aandacht voor hoofd, hart en handen.

Sterk team

 • Betrokken team van leerkrachten en secretariaatsmedewerkers staan dagelijks klaar om het best mogelijke onderwijs te bieden aan alle leerlingen, met aandacht voor hun 'leren' en 'leven'.

Excursies

 • Minstens 1 excursie per leerjaar
 • Tweejaarlijkse vakdag voor de leerlingen van de tweede graad o.a. bezoek aan het Archeologisch Park van Xanten (Latijn), bedrijfsbezoek (economie), ... 
 • Bezoek aan het vertelfestival in Alden Biesen (5de jaar)
 • Juniorcollege in Leuven voor wiskunde, talen, geschiedenis en godsdienst (5de jaar)
 • Prof in de klas (3de graad: 6u wiskunde)
 • Geschiedenis: Leuven (3de jaar), Antwerpen (4de jaar), fort van Eben Emael en fietstocht i.v.m. WO I (5de jaar), het Vlaams Parlement met taalopdracht Frans (6de jaar)
 • Aardrijkskunde: planetarium (5de jaar), Ninglinspo (6de jaar)
 • Taalexcursie naar Luik of Namen

Reizen

De mogelijkheid om tijdens de vakanties andere plaatsen in Europa te ontdekken!

 • Griekenland
 • Parijs
 • Londen

Vakcompetities

 • Topteam voor het zesde jaar economie
 • Wiskunde Olympiade voor de 5des & 6des
 • Wetenschapsdagen
 • Olyfran (taalwedstrijd Frans: voor 2de en 3de graad)

Evenementen

 • Peter- en meterschap voor de 3de- en 5dejaars
  • vijfdejaars zijn peter of meter van de derdejaars
  • integratiedag 3de & 5de
  • gezamelijke activiteiten zoals een quiz, een spelactiviteit met kerstgebak...
 • Chrysostomos met show verzorgd door zesdejaars
 • Sinterklaasfeest
 • Openschoolactiviteiten: eetavond, quiz, opendeur...
 • Projectdag in kader van VOETEN (Vakoverschrijdende eindtermen)
 • Galabal voor alle leerlingen

Leerlingenactiviteiten

 • Leerlingenraad: leerlingenvertegenwoordiging uit alle jaren
 • Rondleiding van de leerlingen van de lagere scholen door de zesdes
 • Rondleiding van de leerlingen 2de jaar SVM door zesdes

Cultuur

 • Franse film
 • 1 Nederlandse toneelvoorstelling per jaar
 • 1 Engelse toneelvoorstelling per jaar
 • Workshop spreekvaardigheid (3de jaar)
 • Schoolbibliotheek
 • Teacher on the road (voor Frans en Spaans)
 • Workshop Poetry Slam met een "professionele slammer"
 • Tandemproject met Soumagne (5de jaar moderne talen)

Pastoraal gebeuren

 • Vormingsdagen: één- of tweedaagse bezinning met overnachting (bv. tweedaagse Ieper/Lille voor de zesdejaars)
 • Eucharistievieringen: nieuw schooljaar, kerstviering, paasviering, einde schooljaar
 • Klasgebeden
 • Vastenacties voor goede doelen

Info leerlingen

 • AFS-voordracht
 • Sid-in: infobeurs in Genk voor studiekeuze hoger onderwijs
 • Voordracht: jobstudenten en sociale wetgeving voor 5 en 6
 • Versuz voor 5 en 6 (studiekeuze)

Sport

 • Sportdag voor alle leerlingen
 • Sportcompetities tijdens de middagpauze
 • Deelname aan provinciale competities van SVS: volleybal, atletiek...
 • Recreatieve sportactiviteiten op woensdagnamiddag in samenwerking met SVS en de sportdienst van Lanaken
 • Sport op woensdagnamiddag in samenwerking met de sportdienst van Lanaken