Scholengemeenschap

Het Heilig Hartcollege maakt deel uit van de Scholengemeenschap Sint-Servaas Maasland. Deze scholengemeenschap – opgericht op 1 september 1999 – is een samenwerkingsverband voor een nauwe samenwerking tussen de drie Inrichtende Machten van het katholiek secundair onderwijs in de regio Maasland-Zuid.

Maken deel uit van deze scholengemeenschap:

Heilig Hartcollege

Stationsstraat 232, 3620 Lanaken

089 / 71.41.29

http://www.hhclanaken.be

Campus De Helix

Rijksweg 357, 3630 Maasmechelen

089 / 77.90.50

http://www.campusdehelix.be

Instituut Maria Koningin

Rijksweg 168, 3650 Dilsen-Stokkem (089 / 75.60.84)

Tienstraat 7, 3650 Dilsen-Stokkem (089 / 79.34.68)

http://www.instituutmariakoningin.be

Sint-Vincentius middenschool

Koning Albertlaan 26, 3620 Lanaken

089 / 71.46.47

http://www.svm-lanaken.be

Technisch Instituut Sparrendal

Bessemerstraat 443, 3620 Lanaken

089 / 71.46.38

http://www.sparrendal.be

Bevoegdheden scholengemeenschap

 • Nagaan welke studierichtingen en afdelingen binnen de scholengemeenschap ingericht kunnen of moeten worden.
 • Afspraken maken over de objectieve leerlingenoriëntering en leerlingenbegeleiding. De katholieke scholen zoeken naar eenzelfde strategie om de leerlingen bij de opbouw van hun schoolloopbaan zo goed mogelijk te begeleiden (o.a. keuze van de meest aangepaste studierichting, hulp bij leerproblemen, socio-emotionele begeleiding, enz.) Dit gebeurt in overleg en samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
 • Afspraken maken over het personeelsbeleid zoals het hanteren van dezelfde criteria bij aanwerving, het functioneren en de evaluatie van de leerkrachten, het hulpopvoedend en administratief personeel.
 • Andere mogelijke aandachtspunten zijn:
  • de organisatie van klassenraden en vakwerkgroepen
  • keuze van de handboeken
  • de evaluatie en het rapporteren
  • een gezamenlijke aanpak van problemen als spijbelen, drugs, roken, ...

Scholengemeenschap Lanaken vzw

Het Heilig Hartcollege maakt deel uit van de Inrichtende Macht vzw Scholengemeenschap Lanaken, bestaande uit de drie katholieke secundaire scholen van Lanaken: Sint-Vincentiusmiddenschool, Heilig Hartcollege Lanaken en Technisch Instituut Sparrendal. Gezamenlijk bieden deze drie scholen onderwijs aan meer dan 1000 leerlingen.

Sint-Vincentius middenschool

1ste graad

ASO - TSO - BSO

Heilig Hartcollege

2de & 3de graad

ASO

Technisch Instituut Sparrendal

2de & 3de graad

TSO - BSO