De Ouderraad blikt terug

Beste ouders en leerlingen,

Misschien zijn er mensen die zich afvragen waarom er een Ouderraad is. Een Ouderraad is er niet enkel om feest- en winstgevende activiteiten te organiseren maar vervult ook een aantal taken in het belang van alle ouders. Een Ouderraad is een officieel orgaan en behartigt de belangen van ouders en leerlingen. De Ouderraad heeft recht op informatie en inzage. Het is bv. ook een aanspreekpunt voor Inspectie… Zo zijn er nog vele andere taken. Uiteindelijk komt het er op neer dat we het beste willen voor de leerlingen en hun ouders en hier willen we ons ook voor inzetten. Hiermee dragen wij bij aan één van de doelstellingen van de school: “Onze kinderen vormen tot positief kritische mensen met verantwoordelijkheidszin”.

Het afgelopen jaar is er binnen de Ouderraad veel gebeurd:

  • De Ouderraad heeft bijvoorbeeld samen met de scholengemeenschap meegedacht over de perikelen met betrekking tot de werken aan de brug in Briegden. Hierbij stond natuurlijk de verkeersveiligheid maar ook de bereikbaarheid van de scholen voorop.
  • De Ouderraad werd afgelopen jaar niet alleen in naam maar ook formeel een Ouderraad, inclusief statuten! Dit houdt in dat we ook een officiële vereniging zijn en kunnen aansluiten bij de Cultuurraad van de gemeente Lanaken. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van een aantal voorzieningen van de gemeente. Dit is altijd handig bij het organiseren van activiteiten.
  • Zoals ieder jaar heeft de Ouderraad ook dit schooljaar meegeholpen bij diverse activiteiten. Hierbij valt te denken aan de infoavond, de oudercontacten, het praatcafé tijdens de open dag en niet te vergeten het galabal.
  • Tijdens de afgelopen warme dagen werd ook een oude traditie in ere gehouden en werden de leerlingen getrakteerd op een ijsje.

Voor de volgende jaren zijn er nog voldoende plannen: We willen een aantal activiteiten op poten zetten om zodoende de kas te spekken. Het doel hiervan is activiteiten van leerlingen en school meer en beter kunnen ondersteunen. Deze gelden vloeien integraal terug naar de leerlingen. Een voorbeeld hiervan zijn de jetons die aangekocht zijn om te gebruiken bij (toekomstige) activiteiten.

Kortom, het was een gevuld jaar met veel activiteiten waar we met tevredenheid op terugkijken. Toch willen we nog meer ouders uitnodigen voor deelname aan de Ouderraad om een nog betere werking van de Ouderraad te kunnen garanderen.